Ljungnäsvillan

Vill du öka dina möjligheter att komma ut i arbetslivet?

På Ljungnäsvillan erbjuder vi dig personlig utveckling genom att praktisera inom något av följande områden;

Restaurangkök och Café
Matlagning från grunden med bra råvaror
Näringslära
Livsmedelshygien
Bakning
Tillverkning av produkter till försäljning
Konferens och uthyrning
Service till våra gäster
Boka konferenser
Planera konferenslokalen
Servering i Restaurangen
Kassahantering
Trädgård/ Odling
Trädgårdsanläggning
Odla i växthus och på friland
Växtkännedom
Trädgårdsskötsel
Fastighetsskötsel yttre/ inre
Målningsarbeten ute och inne
Reparationer
Hantera olika verktyg
Lokalvård

Genom praktik på Ljungnäsvillan får du

• Ny arbetslivserfarenhet

• Personlig utvecklingsplan för nästa steg mot arbete

• Praktisk språkträning

• Arbetskamrater/gemenskap

• Kunskap om det svenska arbetslivet

Under din praktik på Ljungnäsvillan kommer du tillsammans med en handledare göra en personlig utvecklingsplan som ska syfta till att du stärker dina möjligheter att få ett arbete.

Du kan vara deltagare på Ljungnäsvillan i upp till 6 månader innan du går vidare med nästa steg i din utvecklingsplan.

För att ge dig möjlighet att träna upp dina svenska språkkunskaper pratar vi svenska när du deltar i praktik på Ljungnäsvillan

Ljungnäsvillan är ett projekt som finansieras av Europeiska Social Fonden (ESF) och drivs för att öka möjligheterna för utlandsfödda, nyanlända, långtidsarbetslösa kvinnor och män att komma närmare arbetsmarknaden.

Ljungnäsvillan ligger vid havet 2 mil norr om Kalmar. Vi ordnar med transport till och från LjungnäsvillanEU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700

Är Du intresserad att vara deltagare på Ljungnäsvillan kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller mejla projektledare Elisabeth Stake på ljungnasvillan@del-ta.se