Socioekonomiskt bokslut genomförs av studenter från Linnéuniversitetet!

Studenterna Jacqueline Juremark och Marcus Reinholdsson läser på Linnéuniversitetet och kommer ta fram ett socioekonomiskt bokslut för DEL-TA.

DEL-TA:s verksamhet fyller många viktiga samhällsfunktioner och förhoppningen är att vi genom detta socioekonomiska bokslut får fram samhällsvinsten som vår verksamhet bidrar med. Vi är oerhört glada för samarbetet med Jacqueline och Marcus!

Tillbaka till nyheter