Vill du göra Examensarbete hos DEL-TA?

DEL-TA:s verksamhet fyller många viktiga samhällsfunktioner och vi vill genom ett socioekonomiskt bokslut få fram samhällsvinsten som vår verksamhet bidrar med.

DEL-TA är ett socialt företag som har verksamhet i Kalmar och Nybro. Vår verksamhetsidé at att skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

DEL-TA:s verksamhet fyller många viktiga samhällsfunktioner och det är inte alltid en helt rättvis bild över verksamhetens effekter som ges via de vanliga måtten av ekonomiska reslutat, som exempelvis bokslut och årsredovisningar. Därför skulle DEL-TA vilja att ett examensarbete tittade på verksamheten utifrån ett socioekonomiskt bokslut. Examensarbetet kan vara på 15-30 hp.

Socioekonomiska bokslut är en metod för att redovisa samhällets kostnader för personer som av olika anledningar befinner sig i ett utanförskap och jämföra det med samhällets kostnader när de är aktiva i någon form av verksamhet. Ett socioekonomiskt bokslut innebär att samhällsnyttan av ett företags verksamhet värderas i ekonomiska termer. Företagets interna bokslut kan visa underskott – samtidigt som samhället gör en ekonomisk vinst genom företagets verksamhet.

DEL-TA vill i ett socioekonomiskt bokslut få fram de ekonomiska effekter som företagets verksamhet innebär för samhället, myndigheter och individer medräknade. Det innebär att samhällsnyttan av företagets verksamhet värderas i ekonomiska termer och som ska integreras med de bokslut och årsredovisningar som sker. DEL-TA vill, genom det socioekonomiska bokslutet, kunna stärka sin samhällsroll och få bättre beslutsprocesser.

Uppdraget innebär att utifrån olika teorier och modeller över socioekonomiskt bokslut hitta ett passande arbetssätt, för att sedan genomföra ett sådant bokslut över  DEL-TA:s verksamhet. Stor del av ett socioekonomiskt bokslut består av att kartlägga de insatser, både privata och offentliga, som görs kring verksamhetens målgrupp. Detta för att ge en bild av händelser och kostnader som finns kring målgruppen och för att påvisa vilka effekter företagets verksamhet har för andra aktörers intäkter och kostnader. På så sätt synliggörs de effekter som företagets verksamhet ger och som inte framkommer i ett mer traditionellt ekonomiskt bokslut. Kartläggningen kan även bestå av att göra intervjuer för att skapa en bild över de aktörer och samhällsinsatser (myndigheter) som existerar kring de personer som är på DEL-TA.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Cecilia Slottner Höglund, personalhandläggare, på 0480-42 57 06 eller cecilia.slottner-hoglund@del-ta.se

 

Tillbaka till nyheter