DEL-TA

DEL-TA Produktion har delats via en verksamhetsövergång och två nya bolag har bildats. Se mer information på respektive webbplats.

Kalmarenheten blir Växtplats i Kalmar AB, www.vaxtplatsikalmar.se

Nybroenheten blir Sinia AB, www.sinia.se