Om oss

DEL-TA är en växtplats för människor och som skapar trygg och meningsfull sysselsättning med personlig utveckling och ökad livskvalitet.

Verksamheten bildades 1986 och bedrivs som ett aktiebolag sedan 1997.

Ägare är DEL-TA Intressenter Ideell Förening som består av medlemmarna Kalmar och Nybro kommun samt DEL-TA Personalförening Ideell Förening

All ekonomisk vinst i bolaget återinvesteras tillbaka i verksamheten.

Vår verksamhetsidé

Vi ska skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

Vår affärsidé

Vi ska med hög kundnytta vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet erbjuda företag och offentlig verksamhet kundanpassade prisvärda legouppdrag, servicetjänster samt rehabiliterings- och arbetslivstjänster

Vår vision

Vi ska ge varje medarbetare förutsättningar till att växa och nyttja sin fulla potential.

DEL-TA ska vara ”En växtplats för människor”

CSR**

Vi har skapat en CSR-strategi för ett utökat socialt ansvarstagande i samhället i samverkan med IUC i Kalmar i projektet Respen.

2013 diplomerades DEL-TA för arbete inom ISO 26000 och CSR.
** Corporate Social Responsibility